Plads til alle

I Løjt Børnehus er der højt til loftet, idet vi ser os som et rummeligt børnehus. Alle børn kommer med hver deres sociale, kulturelle og etniske baggrund – og det tager vi hensyn til, når vi tilrettelægger vores daglige arbejde i Løjt Børnehus. Ved at give det enkelte barn mulighed for at være sig selv, som det enestående individ det er, er vi med til at give følelsen af anerkendelse og værdighed.

Som alle andre dagtilbud oplever vi også, børn der på den ene eller anden måde afviger fra ”normen”. Men her ser vi mangfoldigheden som et plus for vores Børnehus. Derfor arbejder vi løbende på at udvikle vores kompetencer således at inklusionen af børn med særlige behov, understøttes bedst muligt. At sætte sig ind i børns forskellighed og respektere denne, kræver tydelige og engagerede voksne der tilkendegiver, såfremt der eksempelvis er en adfærd der ikke kan accepteres.

Inklusion er et begreb, der som i alle andre dagtilbud i Danmark, også er i fokus i Løjt Børnehus. For netop hele tiden, at tillære sig ny viden og færdigheder omkring det at arbejde inkluderende, har vi et tæt samarbejde med støtte – og specialkorpset i Aabenraa Kommune. I samarbejde med dem har vi fået udviklet vores kompetencer om det at arbejde inkluderende både i forhold til det enkelte barn, børnegruppen og i samarbejdet med forældrene.

Også her er vi i gang med at udvikle. Vi vil gerne være medvirkende til at skabe nogle bedre fysiske rammer for de mest sårbare børn. Kan vi her være med til at gøre en forskel via trygge og gode fysiske rammer, faste voksne, tror vi – at frøene for at inklusionen lykkedes, får bedre vilkår. Da politikkerne har afsat midler til udbygning af vores rammer i 2020, ser det ud til, ud over at vi får mere plads, at bl.a. vores store ønske om etablering af en lille specialgruppe ”Pusterummet” imødekommes. Vi glæder os til at sætte projektet i gang.

I Løjt Børnehus lægger vi stor vægt på at være nærværende, stabile og synlige dvs. at vi lytter og forholder os til det, børnene siger og har at fortælle. Er de glade, kede af det eller viser andre følelser, er det vores opgave at vise dem, at de er blevet set, hørt og taget alvorligt.

Dermed skaber vi de bedste udviklingsbetingelser til at barnet kan udvikle selvværd/selvtillid og derigennem tilegne sig sociale kompetencer, så de kan indgå i samspil og derved danne relationer med andre børn og voksne.

Hvorfor Løjt Børnehus?

 • Vi tilbyder både vuggestue- og børnehavepladser.
 • Vi har egen bus til udflugter mv.
 • Vi har eget naturværksted ved legepladsen.
 • Fokus på det enkelte barn og dets personlighed.
 • Vi vægter det sociale fællesskab.
 • Stor medbestemmelse og indflydelse på barnets hverdag.
 • Fokus på kompetenceudvikling gennem leg og læring – også gennem digitale medier.
 • Fokus på den sproglige udvikling og dens betydning for barnets trivsel og læring.
 • Fokus på kulturelle udtryksformer.
 • Fokus på krop,sanser og bevægelse.
 • Fokus på natur, ude liv og science.
 • Faglig dygtig medarbejderstab der hele tiden holder sig opdateret.
 • En aktiv og medlevende forældrebestyrelse.
 • Et aktivt børnehus i nærmiljøet.
 • Gode fysiske rammer såvel indendørs som udendørs, vi har også en idrætshal og tumlesal til rådighed 3 gange ugentligt.

Udeliv i Løjt Børnehus?

Løjt Børnehus er også det tætteste du kommer på en naturinstitution i en almindelig integreret børneinstitution.

Med et over 10.000m2 stort udendørs legeområde, nyt naturværksted med egen naturvejleder, kort afstand til skov og strand, idrætsplads i nærheden, er der stor mulighed for et rigt og inspirerende ude liv.

I Løjt Børnehus er vi udendørs hverdag – det gælder alle årstider. Sjove lege igangsættes af aktive voksne, men børnene har også selv mulighed for at danne lege-grupper på tværs af stuerne, køn og alder.

Med de mindste tager vi på cykelture med vore ladcykler, gåture i området mv. Da vi også har vores egen bus giver det os mulighed for at tage en tur til skov, strand og meget mere. Det er kun fantasien der sætter grænserne.

Vi giver dermed dit barn de allerbedste betingelser, for et rigt og udviklende ude liv – tæt på naturen, – i et socialt og inspirerende fællesskab.

Besøg Løjt Børnehus

Start med et smugkig på de mange billeder fra vores hverdag, som taler deres helt eget sprog.
Er du/I blevet inspireret gennem vores webside og har du/I lyst til at vide mere eller til at besøge os i Løjt Børnehus, er du/I meget velkommen til at kontakte os via

tlf. 73 76 87 57 eller 29 21 57 25 eller mail:  lm@aabenraa.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig/Jer.

 

Husk!

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen.

Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen