Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er en forudsætning for barnets bedst mulige trivsel og personlige udvikling. Vi mener det er vigtigt for alle parter, at kontakten mellem hjemmet og Løjt Børnehus er så åben og ærlig.

Når barnet starter i vuggestuen eller børnehaven, vil det være barnets kommende primærpædagog der tager sig af indkøringen. Desuden vil det være primærpædagogens opgave at have det overordnede overblik over barnets udvikling, samt have ansvaret for, at barnet bliver stimuleret og guidet i den rigtige retning.

Det vil også være primærpædagogen, som afholder forældresamtaler, derudover kan en fra teamgruppen deltage hvis det skønnes.

Derved ved I, som forældre, altid hvem I skal henvende jer til, såfremt I har brug for en snak om Jeres barn.

Vi ser det som meget vigtigt, at vi i fællesskab interesserer os for børnenes hverdag, derfor anser vi det for afgørende, at forældrene bakker op omkring de arrangementer Løjt Børnehus afholder, men også viser interesse i det daglige pædagogiske arbejde.

Samarbejdet med forældrene bygger på gensidig tillid og åbenhed, hvor vi lytter til hinanden og tør fremføre væsentlige forhold, der har med barnets trivsel at gøre.

Der er altid mulighed for at komme på besøg og deltage eller bare være i Løjt Børnehuses hverdag.

Forældreinddragelse og forældreindflydelse er der sat ekstra fokus på i arbejdet med den styrkede læreplan. Derfor har forældrebestyrelsen det med i deres drøftelser og i fælleskab får vi lagt en ramme for, hvorledes vi i Løjt Børnehus i det daglige pædagogiske arbejde, inddrager forældrene i vores hverdag og hvilke forventninger vi har til det fremtidige samarbejde.

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus