Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Forældrebestyrelsen i Løjt Børnehus

I Løjt Børnehus har vi en aktiv forældrebestyrelse der varetager styrelsen af Løjt Børnehus inden for de mål og rammer, som er fastsat.

Af vores vedtægter, der er udarbejdet af forældrebestyrelsen og godkendt af Aabenraa Kommune, fremgår det, hvilke opgaver/rettigheder forældrebestyrelsen har.

Forældrebestyrelsen afholder omkring 8 -10 møder om året.

I Løjt Børnehus vægter vi en engageret bestyrelse som gennem et aktivt og organiseret samarbejde med ledelse og personale, kan være medvirkende til at udvikle Løjt Børnehus, til et sted hvor kvalitet, kreativitet og nytænkning er i fokus, til stor glæde for børn, forældre og personale.

Bestyrelsens opgaver er bl.a.
  • Medvirke ved drøftelse af det pædagogiske værdigrundlag i Løjt Børnehus.
  • Være aktive omkring udarbejdelsen af den styrkede læreplan.
  • Deltage i revidering af forretningsordenen, vedtægter og virksomhedsaftale.
  • Fastsætte og udarbejde principper for Løjt Børnehus.
  • Deltage ved ansættelse af nye medarbejdere.
  • Samarbejde med andre institutionsbestyrelser i lokalområdet.
  • Samarbejde med bestyrelsen ved Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa.
  • Høres ved alle spørgsmål og ændringsforslag af principiel/generel karakter, f.eks. ændringer af aftalestyring og større økonomiske investeringer.
  • Behjælpelig ved fælles arrangementer, aktiviteter i samarbejde med personalet.
  • Viderebringe ønsker fra forældre og dermed være bindeled mellem forældre og institution.

Ledelse

Benjamin Thomsen

Benjamin Thomsen

Formand

Kenneth Rønnau

Kenneth Rønnau

Lars W. Andreasen

Lars W. Andreasen

Kira Ræbild Nielsen

Kira Ræbild Nielsen

Jeanette Bodin

Jeanette Bodin

Ninna Sison

Ninna Sison

Jacob Hartvig Løper

Jacob Hartvig Løper

Kasper S. Bladt

Kasper S. Bladt

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Email

lm@aabenraa.dk

Telefon

73 76 87 57

Et Rummeligt børnehus