Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Forældrebestyrelsen i Løjt Børnehus

I Løjt Børnehus har vi en aktiv forældrebestyrelse der varetager styrelsen af Løjt Børnehus inden for de mål og rammer, som er fastsat.

Af vores vedtægter, der er udarbejdet af forældrebestyrelsen og godkendt af Aabenraa Kommune, fremgår det, hvilke opgaver/rettigheder forældrebestyrelsen har.

Forældrebestyrelsen afholder omkring 8 -10 møder om året. 

Bestyrelsens opgaver er bl.a.
  • Medvirke ved drøftelse af det pædagogiske værdigrundlag i Løjt Børnehus.
  • Være aktive omkring udarbejdelsen af den styrkede læreplan.
  • Deltage i revidering af forretningsordenen, vedtægter og virksomhedsaftale.
  • Fastsætte og udarbejde principper for Løjt Børnehus.
  • Deltage ved ansættelse af nye medarbejdere.
  • Samarbejde med andre institutionsbestyrelser i lokalområdet.
  • Samarbejde med bestyrelsen ved Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa.
  • Høres ved alle spørgsmål og ændringsforslag af principiel/generel karakter, f.eks. ændringer af aftalestyring og større økonomiske investeringer.
  • Behjælpelig ved fælles arrangementer, aktiviteter i samarbejde med personalet.
  • Viderebringe ønsker fra forældre og dermed være bindeled mellem forældre og institution.

I Løjt Børnehus vægter vi en engageret bestyrelse som gennem et aktivt og organiseret samarbejde med ledelse og personale, kan være medvirkende til at udvikle Løjt Børnehus, til et sted hvor kvalitet, kreativitet og nytænkning er i fokus, til stor glæde for børn, forældre og personale.

Ledelse

Kasper S. Bladt

Kasper S. Bladt

Formand

Jesper Wehner Bigum

Jesper Wehner Bigum

Karina Junk

Karina Junk

Kristina Keller Damm

Kristina Keller Damm

Liselotte C. Sørensen

Liselotte C. Sørensen

Niels Hansen Schmidt

Niels Hansen Schmidt

Henriette Weller Jensen

Henriette Weller Jensen

Michella Erena Christensen

Michella Erena Christensen

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus