Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Løjt Børnehus vil gerne være kendt for
 • et sted, hvor der er rart at være for alle og hvor det enkelte barn føler sig trygt.
 • en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
 • et sted, hvor der altid er plads og muligheder for nytænkning
 • målrettet forældresamarbejde omkring den fælles mission, fokus på barnet.
 • en stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
 • professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer
 • fokus på natur, science, motorik, kultur, musik og sproglig udvikling

Løjt Børnehus er en selvejende integreret institution under Foreningen De danske Børneinstitutioner i Aabenraa Kommune. Løjt Børnehus har til huse i to arkitekttegnede nye bygninger som elegant er sammenbygget med ældre moderniseret ejendom, og som tilsammen danner de optimale rammer for en udviklingsorienteret børneinstitution.

I børnehaven er der 80 børn fordelt på 3 stuer. De 2 af stuerne er til børn fra 3 til 5 år.

Den 3. stue er til de kommende skolebørn, hvor alderen er 5 til 6 år.

I Løjt Børnehus er der også plads til de yngste børn, idet vi har 5 vuggestuegrupper
(Larverne 1 og 2, Frøerne 1 og 2, Uglerne) med i alt 42 børn.

Alle vores fysiske rammer er i 2020 renoveret og udbygget med nyt inventar på alle stuer, det samme er gældende for personalets velfærdsfaciliteter.

 

Dertil har vi en fantastisk dejlig stor legeplads og udeareal med mange muligheder for sjove og spændende udfoldelser. Legepladsen er målrettet opbygget, således at den tilgodeser de forskellige aldersgruppers behov for udfordringer med legehuse, sandkasser, gynger, klatretræer, cykelbaner, legestativer, kunstgræsbaner og meget mere.

Personalet i Løjt Børnehus

Samarbejdet i Løjt Børnehus er præget af en positiv og udviklende stemning, med glæde, humor og nærvær.

Vores hverdag tager udgangspunkt i en anerkendende tænkning med positiv dialog, gensidig tolerance, respekt og hjælpsomhed. Derfor besidder vi en høj social kapital, hvor der er rig mulighed for og plads til personlig såvel faglig udvikling. Det afspejler sig ved gode og positive relationer personalet imellem, positivt menneskesyn, ligeværd, fællesskab og ansvarlighed. Da vi som andre fagområder i Aabenraa kommune løbene evalueres og måles via spørgeskemaer, mv. er der kontinuerligt fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Pædagogisk – personaleudvikling

I Løjt Børnehus er den pædagogiske udvikling en løbende og fremadrettet proces. Vi skal som personale styrke vores viden inden for de enkelte udviklingsområder. Det handler bl.a. om at opkvalificere sin viden og færdigheder, så de modsvarer de til en hver tid gældende krav og forventninger, der stilles til ens profession i et dagtilbud. Det er de voksne der har ansvaret for børnenes trivsel, tryghed og omsorg, men også for deres udvikling og læring. Den voksne tager vare på disse forhold på baggrund af det daglige samspil med børnene. Igennem iagttagelse og analyse vurderes det, hvordan det enkelte barn skal understøttes og hjælpes.

Derfor har vi fokus på den pædagogiske udvikling af medarbejderne, da det bl.a. handler om:

 • Hvilke redskaber/metoder der kan/skal anvendes?
 • Hvordan og med hvem planlægges/udvikles den pædagogiske praksis?
 • Hvordan arbejdes der med de styrkede læreplaner? 
 • Hvordan arbejdes der med inklusion?

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus