Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Pædagogisk set

I Løjt Børnehus forstås læringsbegrebet bredt, som noget der sker i processer, hvor børn medvirker aktivt.

I Løjt Børnehus ønsker vi at arbejde med den ”levende” læreplan. Det betyder at de enkelte læreplanstemaer, bliver omsat i kontakten med børnene i hverdagen, fra de begynder i vuggestuen og til de slutter i børnehaven. Det gør vi ved at læreplanerne er med i alt hvad vi foretager os med børnene, lige fra de træder ind af døren om morgenen til de siger farvel til os om eftermiddagen. At arbejde med den ”levende” læreplan betyder, at pædagogerne skal være parate til at arbejde på et højt fagligt niveau og hele tiden være i stand til at reflektere og ændre deres pædagogiske praksis.

Ifølge bekendtgørelsen om dagtilbud, sker læring både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved, at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.     

Den styrkede læreplan, som blev lovbestemt i sommeren 2018 og som nu er beskrevet andet sted på vores hjemmeside, har vi isamarbejde med Aabenraa kommune og UC Syd arbejdet på at implementere i vores hverdag. De faglige fyrtårne er blevet uddannet og der er blevet afholdt pædagogiske dage og fyraftensmøder hvor omdrejningspunktet har været den styrkede pædagogiske læreplan.

Læreplanen sætter fælles retning for det pædagogiske arbejde i Løjt Børnehus og i det grundlæggende børnesyn er legen central og børneperspektivet i fokus.

Som vi nævner tidligere, er læreplanen en integreret del af hverdagen og derfor ikke kun afgrænset til særlige aktiviteter på fastlagte dage

Pædagogiske indsatsområder
 • Ledelse.
 • Forældreinddragelse.
 • Forældreindflydelse.
 • Fysisk indretning.
 • Pædagogik, didaktik, læringsmetoder.
 • Dokumentation, analyse, mv.
 • Lærings syn – den pædagogiske tilgang.
 • Barnets alsidige personlige udvikling.
 • Social udvikling.
 • Kommunikation og sprog.
 • Krop, sanser og bevægelse.
 • Natur, udeliv og science.
 • Kultur, æstetik og fællesskab.
 • Inklusion.

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus