Inklusion

Som tidligere nævnt rummer Løjt Børnehus også børn med særlige behov, som vi dagligt gør en pædagogisk indsats for. Vi er opmærksomme på at børn kan være udsatte i perioder eller have specifikke udfordringer, der gør, at der skal tages særlige hensyn.

For at vi som personale kan blive endnu mere kompetente til at løse denne opgave, er vi pt. i gang med et uddannelsesforløb i LP modellen som er en pædagogisk analysemodel, der med udgangspunkt i systemteorien, danner forståelse for læringsmiljøets betydning for barnets sociale og faglige læring. I samarbejde med  Aabenraa kommune har vi i perioder også ansat ressourcepædagoger, der hjælper, støtter og vejleder børn med særlige behov.

 

Mål:

 • Møde barnet med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang.
 • At vi støtter barnet til inklusion i fællesskabet.
 • At barnet føler sig trygt og trives i Løjt Børnehus
 • At vi styrker barnet selvværd
 • At vi ser på barnet styrker og positive sider.

 

Middel:

 • At vi giver barnet lov til at være i nuet.
 • At vi arbejder med barnets ressourcer, for derigennem at give succes.

(Vækstmodellen)

 • At vi lader barnet indgå i børnefællesskaber i forskellige grupper og gruppestørrelser.
 • At barnet kan være en del af hverdagen og de aktiviteter der foregår
 • Vi vil indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene.
 • Vi samarbejder med de øvrige instanser der bakker op omkring barnet.

 

Tegn på ”Inklusion” set i forhold til vores værdier.

Empati

 • At børnene udviser forståelse for hinandens forskellighed.
 • At de får indsigt i hinandens forskellighed.

Nærvær

 • At børnene er trygge.
 • At de oplever sig som en del af fællesskabet ( hvem mangler i dag, rundkreds.)
 • At der gerne vil hinanden/ glæde
 • At de drager omsorg for hinanden.

Robusthed

 • At børnene indgår i fællesskabet med deres kundskab.
 • At børnene selv tager initiativ til at indgå i legen-

Relationer

 • At børn og voksne tager kontakt til hinanden.
 • At børnene indgår i forskellige sammenhæng.
 • At børnene respekterer hinanden.

Anerkendelse

 • At børnene roser og støtter hinanden, på tværs af kulturer/ køn.
 • At børnene hjælper hinanden ved opgaver.
 • At børnene benytter de forskellige rum som vi har indrettet til forskellige behov.


Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen