Krop, sanser og bevægelse

Børn bevæger sig altid. Bevægelse udført med de store dele af kroppen kaldes grovmotorik og bevægelser, der udføres med hænder, fødder, mund, stemme, øjne mv. kaldes finmotorik.

Krop og bevægelse er ikke kun fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. Derudover handler det om kropsbevidsthed, ernæring og sundhed.

Mål:

 • Styrke børnenes fysiske og psykiske sundhed.
 • Give børnene motoriske og sanselige udfoldelsesmuligheder.
 • Børns fysiske sundhed styrkes bl.a. via fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • Støtte barnet i at videreudvikle kroppens funktioner i både fri leg og gennem tilrettelagte aktiviteter.
 • Give barnet kendskab til kroppen og støtte det i at udvikle forståelse og udvise respekt for egne og andres kropslighed og seksualitet.

Middel:

 • Aktiviteter i naturen/ legepladsen, hvor børnene har mulighed for at løbe, klatre, gynge, cykle, gå balance, bevæge sig på ujævnt terræn, samle sten, smådyr, grene, lege med vand og jord osv.
 • klippe og klistre, tegne, male, lave puslespil, lego, lave mad, lege i puderummet mv.
 • Ugentlige ture til gymnastiksalen.
 • Musikforløb og bevægelseslege.
 • Morgenmad, frugtordning og maddage.
 • Børnene lærer at vaske hænder før hvert måltid og efter toiletbesøg
 • Emneuger omkring kost og bevægelse.
 • Deltage aktivt i Løjt løbet.

Tegn ved ”Krop, sanser og bevægelse” set i forhold til vores værdier.

Empati

 • At de kan aflæse andres kropssprog.
 • At de hjælper hinanden i de nye lege.

Nærvær

 • At de udviser glæde ved at bruge deres krop og de forskellige sanser.
 • At børnene rører ved hinanden – børnemassage/ Pizza/ tumle rundt.

Robusthed

 • At de kan klare mindre opgaver selv.
 • At de har forståelsen for egen krop / kropsbevidsthed.
 • At de vasker hænder efter toiletbesøg.
 • At vi ser børnene bruge deres sanser, røre, føle, smage, lugte.
 • At de tør deltage i nye aktiviteter.
 • At de ikke giver op – er vedholdende.

Relationer

 • Hjælper hinanden i garderoben.
 • At de selv danner legegrupper.
 • At de danner fællesskab uden for børnehuset eks. gymnastik, fodbold mv.

Anerkendelse

 • At børnene er gode til at anerkende hinandens kvaliteter, eks. wauh –  du er god til at løbe.
 • Respekterer hinandens grænser.
 • Respekterer hinandens kunnen.


Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen