Kultur og kulturelle udtryksformer

Kultur er en måde at forstå sig selv og verdenen på. Jo flere kulturelle udtryksformer børn møder, jo bredere bliver deres syn på verden og på sig selv. Kultur er ikke alene kunstneriske og kreative udtryksformer, det handler også om dannelse.

Vi lever i en tid, hvor kultur ikke længere er entydig, dvs. børnene møder eks. via medierne forskellige kulturer og traditioner. Vi lever i det multikulturelle samfund. For netop at nedbryde kulturelle barrierer (racisme) mener vi at indsigt og kendskab kan være vejen frem til at forstå hinanden og vores baggrund.

 

Mål:

 • At børnene bliver aktive brugere af kulturelle tilbud.
 • At børnene får kendskab til traditioner i den danske kultur.
 • At børnene får kendskab til forskellige familieforhold og vores ”rødder”
 • At børnene får indblik i andre kulturer / traditioner.
 • At børnene får mulighed for at møde og eksperimentere med forskellige udtryksformer.
 • At børnene har adgang til materialer, redskaber, medier, som kan bruges til skabende kulturel aktivitet og som giver oplevelser.
 • At vise børnene i Løjt Børnehus, at de er en aktiv del af nærmiljøet.

 

Middel:

 • Jævnlige besøg på bibliotek, kirker og museer.
 • Deltage i de årlige teaterforestillinger.
 • Formidler de forskellige traditioner eks. jul, påske, fastelavn mv.
 • Etablere forskellige aktiviteter med henblik på at arbejde med maling, farver, træ, ler, papmache´, gibs mv.
 • Arbejde i temaer som eks. natur, teater, musik og dans

Tegn ved ”Kultur og kulturelle udtryksformer” set i forhold til vores værdier.

Empati

 • At børnene udviser forståelse for andre kulturer gennem leg og div. aktiviteter.

Nærvær

 • At vi læser bøger om andre kulturer, historier, sagn
 • At børnene lærer bordskik (vente, spise pænt)
 • At børnene tør udtrykke sig kreativt gennem musik, male, arbejde i ler, gymnastik mv.

Robusthed

 • At de tør optræde, danse, synge over for andre.
 • At børnene får kendskab til nærmiljøet gennem busture, gåture, cykelture.
 • At de både bruger naturen, sfo én og hallen til motorik og leg.
 • At vi deltager i Løjt løbet, Kulturnatten og at de får en forståelse for frivillighed.

Relationer

 • At de leger på tværs af kultur.
 • At børnene besøger hinanden i deres eget hjem.
 • At børnene leger sammen, danner legefællesskaber udenfor institutionen.
 • At børnene får kendskab og forståelse for traditioner ( jul, påske, pinse mv.) og at de deltager i disse.
 • At vi laver forskelligt mad sammen.

Anerkendelse

 • At børnene anerkender forskellighed.
 • At børnene respekterer andres kultur.
 • At børnene accepterer andre end sig selv.


Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen