Natur, udeliv og science

Naturen er grundlaget for vores liv og naturoplevelser i barndommen, sætter spor langt ind i det voksne liv.

 

Mål:

 • Børn har mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen året rundt.
 • Børn erfarer naturen som rum for leg for derigennem at tilegne sig forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.
 • Børn opfordres til at udvise respekt for naturen og miljøet.
 • Børn får førstehåndsindtryk af dyr, planter og naturens materialer.

 

Middel:

 •  Legepladsen, skoven, stranden og lokalområdet Løjt bruges som det pædagogiske rum året rundt.
 • Vi har ansat vores egen naturvejleder.
 • Vi har opbygget et værksted for natur, udeliv og science.
 • Vi voksne er rollemodeller og viser børnene, hvad naturen kan bruges til.
 • Vi benytter børnenes egen interesse for naturen. Derigennem understøttes læring gennem egen viden og erfaring.
 • Vi giver børnene indblik i at begrænse forbruget af vand, sæbe, samt affalds håndtering mv. Derved lærer de at værne om naturen.

 

Tegn ved ”Natur, udeliv og science” set i forhold til vores værdier.

Empati

 • At man får respekt for livet i naturen, passer på den.
 • At de hjælper hinanden i naturen.
 • At de får kendskab til forskellen på planter og dyr.

Nærvær

 • At der er nysgerrige, vil se mere.
 • At de lytter til lyde i naturen.
 • At der er opmærksomme i naturen
 • At de genkender ting i naturen.

Robusthed

 • At de udfordrer naturen, leger i den.
 • At de har fået kendskab til naturen og dens fænomener.
 • At de kan mærke sig selv, fryser, sveder, slår sig

Relationer

 • At vi naturen til læring.
 • At vi i fællesskabs sår og høster
 • At vi snakker om de ting vi møder på vores vej.
 • At børnene skaber5 relationer
 • At man holder hånd i hånd.
 • At vi fælles skaber og bygger.

Anerkendelse

 • At vi passer på naturen
 • At vi rydder op efter os.


Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen