Alsidig personlig udvikling

Løjt Børnehus er et vigtigt væksthus for den personlige udvikling – et sted hvor det enkelte barn i samspil med børn og voksne udvikler sig til selvstændige, alsidige og ansvarsbevidste personer.

 

Mål:

 • Alle børn ses, holdes af og anerkendes
 • Børn har mulighed for at være en del af det fællesskab, der gør verden sjov og spændende.
 • Børn skal lære at håndtere modstand og frustration.
 • De voksne hjælper børnene til at forstå egne følelser og respektere andres.
 • Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og kunne sige til og fra.

 

Middel:

 • Børnene mødes af anerkendende, støttende og engagerede voksne, der tager dem alvorligt og som kan se barnets stærke og positive sider.
 • Barnet mødes af trygheds skabende voksne, der opsætter grundlæggende rammer for samværet og livet i Løjt Børnehus.
 • Børn skal lære at acceptere et nej og selv kunne sige fra. Her hjælper den voksne med at håndtere situationen.
 • Vi giver redskaber til konfliktløsning, dvs. vi forsøger at lære børnene at håndtere konflikter både med og uden voksne.
 • Vi giver barnet plads til at vise følelser såsom glæde, vrede, frustration mv.
 • Vi behandler børn forskelligt, så de udvikler sig individuelt.

 

Tegn ved ”Alsidig personlig udvikling” set i forhold til vores værdier.

Empati

 • At de trøster hinanden
 • At børnene udtrykker følelser.

Nærvær

 • At de har øjenkontakt når de snakker med hinanden.
 • At de kommunikerer med hinanden.
 • At barnet fordyber sig i leg.
 • At de deltager aktivt i samlinger.

Robusthed

 • At de bliver selvhjulpne
 • At de tør sige noget til samling – udtrykke deres mening.
 • At de tør prøve nye udfordringer – gynge, klatre mv.
 • At dekan sige farvel til mor eller far, forstå at de kommer igen.

Relationer

 • At de knytter venskaber
 • At de inviterer andre til leg.
 • At børnene selv viser interesse.
 • At børnene selv opsøger kontakten til andre.

Anerkendelse

 • At børnene udviser tryghed ved de voksne
 • At børnene søger kontakt ved andre.
 • At børnene oplever sig som kompetente.


Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen