Sociale kompetencer

Sociale kompetencer er en forudsætning for at kunne indgå i samspil med andre mennesker. Da vi lever i et demokratisk samfund, mener vi det er vigtigt at børnene lærer fællesskabets spilleregler, samt det at indgå i et forpligtende socialt samspil med andre. Alle er vigtige i fællesskabet. Vi er afhængige af hinanden, idet mennesket er et socialt væsen, der dagligt indgår i relationer med andre.

 

Mål:

 • Børnene anerkendes og respekteres som de personer de er og de oplever at høre til fællesskabet.
 • Børnene skal lære at begå sig i det offentlige rum, at lære de fælles regler og overholde disse.
 • Børnene hjælpes til at håndtere følelser, udtrykke empati og udvise respekt for andre.
 • Børnene bliver en del af en gruppe, så de lærer at fællesskaber er en styrke og at det giver tryghed.

 

Middel:

 • Vi voksne optræder som rollemodeller.
 • Vi skaber tid og rum til leg.
 • Vi igangsætter/ opfordrer til fælles leg.
 • Vi planlægger fælles udflugter og aktiviteter.
 • Vi hjælper alle hinanden, både børn og voksne.
 • Vi giver børnene konstruktive redskaber til konflikthåndtering.
 • Vi voksne udviser inspirerende og nærværende samvær, hvor alle bliver hørt.
 • Vi lærer børnene at behandle legetøj, inventar med respekt.
 • Vi arbejder med trin for trin.

Tegn ved ”Sociale udvikling” set i forhold til vores værdier.

Empati

 • At børnene drager omsorg for hinanden
 • At de henter hjælp ved hinanden.
 • At børnene henter hjælp ved en voksen
 • At de oplever sig knyttet til en gruppe.

Nærvær

 • At de skærper deres koncentration.
 • At de kan fordybe sig, finde ro.
 • At børnene tør komme til en voksen og bede om hjælp.
 • At de er lydhøre.
 • Fælles opmærksomhed.
 • Tryg ved aflevering.

Robusthed

 • At de begynder at løse konflikter.
 • At de tør sige til eller fra.
 • At de tør bevæge sig ud af deres komfortzone.
 • At de kan vente på tur.

Relationer

 • At de alle har en ven, at knytte sig til.
 • At de accepterer at vi er forskellige, ikke drille og mobbe.
 • At børnene leger sammen på tværs af stuerne/ alder.
 • At børnene kan sige til og fra.
 • At børnene indgår ligeværdigt i en leg.

Anerkendelse

 • At børnene udviser lydhørhed.
 • At børnene forstår og accepterer hinandens forskellige behov.
 • At børnene tager initiativer.
 • At de har fået større selvværd, tror på sig selv mv.


Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen