Kommunikation og sprog

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere. Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden – en mulighed for at høste viden og erfaring. De sproglige forudsætninger er vigtige for at børnene kan klare sig i sociale samspil og relationer.

Der findes flere former for sprog: talesprog, kropssprog, tegnsprog.

Mål:

 • At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdags aktiviteter og gøre barnet bevidst om det sprog barnet bruger / ordforråd.
 • At give børnene et alsidigt sprog – det sprog barnet modtager og forstår, sprogforståelse
 • At støtte og udvikle børns interesse og nysgerrighed i forhold til tegn, bogstaver, tal og symboler.
 • At støtte børns opmærksomhed i rim, remser, sproglyde og udtale.

 

Middel:

 • At læse og fortælle historier, rim og remser.
 • Daglig dialog med børnene ud fra de understøttende sprogstrategier.
 • Sang og musik.
 • Sproglege
 • Teater og rollelege
 • Skrivning og læsning
 • Gør brug af digitale medier, der understøtter sprog og begreber.
 • Vejlede forældrene

 

De understøttende sprogstrategier.

 • Følg barnets interesse
 • Brug åbne spørgsmål.
 • Vent på barnets svar
 • Fortolk og udvid, hvad barnet siger.
 • Hjælp barnet med at sætte ord på.
 • Forklar ord, barnet ikke kender
 • Relater til noget barnet kender.
 • Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen.
 • Ret ikke direkte barnets fejl.
 • Leg med sproget.

Tegn ved ”Kommunikation og sprog” set i forhold til vores værdier.

Empati

 • At de aflæser andres behov/følelser.
 • At de hjælper hinanden, lege sammen.

Nærvær

 • At de taler med hinanden om noget fælles.
 • At viser interesse for sanglege, rim og remser.
 • At de lytter aktivt.

Robusthed

 • At barnet kan sige til og fra.
 • At de kan/tør stå frem over for andre.
 • At de udtrykker følelser.
 • At de bruger sproget til at kommunikere.

Relationer

 • At børn og voksne tager kontakt til hinanden.
 • At børnene formår at udføre en besked.
 • At børnene fortæller om deres oplevelser.
 • At de er blevet bedre til at løse deres konflikter.
 • At børnene har fået det bedre socialt, gode til at lege sammen mv.

Anerkendelse

 • At børnene roser hinanden.
 • At børnene hjælper hinanden ved opgaver
 • At de spørger om hjælp, hvis der er brug for det.
 • At de oplever sig forstået og tør spørge en anden gang.


Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen