Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Plads til alle
I Løjt Børnehus er der højt til loftet, idet vi ser os som et rummeligt børnehus. Alle børn kommer med hver deres sociale, kulturelle og etniske baggrund – og det tager vi hensyn til, når vi tilrettelægger vores daglige arbejde i Løjt Børnehus. Ved at give det enkelte barn mulighed for at være sig selv, som det enestående individ det er, er vi med til at give følelsen af anerkendelse og værdighed.

Som alle andre dagtilbud oplever vi også, børn der på den ene eller anden måde afviger fra ”normen”. Men her ser vi mangfoldigheden som et plus for vores Børnehus. Derfor arbejder vi løbende på at udvikle vores kompetencer, således at inklusionen af børn med særlige behov, understøttes bedst muligt. At sætte sig ind i børns forskellighed og respektere denne, kræver tydelige og engagerede voksne der tilkendegiver, såfremt der eksempelvis er en adfærd der ikke kan accepteres.

I Løjt Børnehus lægger vi stor vægt på at være nærværende, stabile og synlige dvs. at vi lytter og forholder os til det, børnene siger og har at fortælle. Er de glade, kede af det eller viser andre følelser, er det vores opgave at vise dem, at de er blevet set, hørt og taget alvorligt. Dermed skaber vi de bedste udviklingsbetingelser til at barnet kan udvikle selvværd/selvtillid og derigennem tilegne sig sociale kompetencer, så de kan indgå i samspil og derved danne relationer med andre børn og voksne.

Inklusion er et begreb, der som i alle andre dagtilbud i Danmark, også er i fokus i Løjt Børnehus. For netop hele tiden, at tillære sig ny viden og færdigheder omkring det at arbejde inkluderende, har vi et tæt samarbejde med støtte – og specialkorpset i Aabenraa Kommune. I samarbejde med dem har vi fået udviklet vores kompetencer om det at arbejde inkluderende både i forhold til det enkelte barn, børnegruppen og i samarbejdet med forældrene.

I 2020 fik vi udbygget vores fysiske rammer, men også renoveret vores eksisterende
rammer, som gør at vi nu også har mulighed for at gå fra med en mindre børnegruppe i
”Pusterummet”. Med trygge og gode fysiske rammer, stabile og fagligt dygtige
medarbejdere, forudsigelig struktur og aftaler, tror vi – at vilkårene for at inklusionen
lykkedes, er tilstede i Løjt Børnehus.

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus