Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Opstart i Løjt Børnehus

Det er forskelligt, hvordan børn reagerer, når de begynder i en daginstitution.

Det er derfor vigtigt, at barnet får lov til at se os an og erfare, at I kommer og henter barnet igen.

Derfor forventer vi, at I som forældre afsætter tid til, at opstarten bliver så optimal som mulig for Jeres barn. Afhængig af barnets alder, kan der være forskel på, hvor meget tid dette kræver. I vuggestuen ser vi gerne, at en af jer bliver sammen med barnet de første dage, og derefter lader barnet være her et par timer om dagen. I børnehaven er det ofte nok, at have god tid den første dag barnet starter, og at I har været på besøg et par gange inden.
Indkøringsperioden skal også bruges til, at vi får talt med hinanden om, hvordan jeres barn trives bedst muligt bl.a. i forhold til mad, sovevaner, adfærd m.m.

Aula

I Løjt Børnehus afkrydses børnene på den digitale platform Aula, både når det afleveres og når det hentes. Dermed er vi opdateret om, hvor mange børn der er og om der er specielle aftaler den pågældende dag for det enkelte barn.

Når I starter i Løjt Børnehus, skal I udfylde jeres barns data på vores digitale platform. Ved første besøg vil I få udleveret adgangskode og en introduktion til hvordan Aula fungerer. Såfremt der sker ændringer undervejs, er det vigtigt at I som forældre altid opdaterer Jeres oplysninger, ex. ændringer i bopæl, tlf. nr. såvel privat som arbejde.

Billeder

Vi tager i det daglige pædagogiske arbejde mange billeder af børnene i Løjt Børnehus. Dette gør vi for at dokumentere hvad der er sket den pågældende dag, men også for at I som forældre kan snakke med jeres barn om, hvad der er sket af aktiviteter og dermed danne Jer et billede af barnets hverdag i Børnehuset. Billederne ophænges på opslagstavlen, overføres til vores hjemmeside og nogle af dem sættes i barnets mappe.

Aflevering og afhentning

Når barnet er blevet afkrydset på Aula, forventer vi at I altid siger goddag eller farvel til en af personalet, så vi er klar over, hvilke børn der er kommet/ gået.

Ved aflevering vil vi altid have tid til at vinke sammen med dit barn, da vi mener, det er vigtigt at få sagt ordentligt farvel, så alle får en god dag. Har du brug for at vide hvordan dit barn har det, er du altid velkommen til at ringe og eller på anden vis kontakte os.

Husk at orientere os, hvis andre skal hente jeres barn, gerne via Aula eller hvis I bliver forsinket, når I skal hente barnet.
Vi ser gerne, at barnet er i Løjt Børnehus senest kl. 9.00 af hensyn til dagens aktiviteter med børnene.

Skiftetøj

Garderoben skal indeholde:

 • Altid mindst et sæt skiftetøj (bukser, bluse, strømper)
 • To sæt undertøj
 • Regntøj og gummistøvler
 • Hjemmesko
 • Overtøj efter årstiden, gerne 2 sæt i vinterhalvåret.
 • Fodtøj efter årstiden
 • Evt. sut
 • Evt. sovedyr

Der skal være navn i alt tøj samt sko!

Undgå snore og lign. i børnenes tøj, som kan sætte sig fast i legeredskaber!

Bleer

Såfremt barnet bruger bleer, skal de medbringes i institutionen. I må gerne tage en pakke med ad gangen. Husk at skrive navn på pakken.

Middagssøvn

Børnene i vuggestuen har brug for søvn og hvile. Børnenes søvnbehov er forskelligt og det tager vi hensyn til.  Derfor har vi i Løjt Børnehus krybber og barnevogne, som børnene sover i. I kan se, hvor længe barnet har sovet på sovesedlen ved infotavlen i garderoben.

Når barnet starter børnehaven er der også mulighed for at få en lille søvn. Dette aftaler I med personalet.

Mad- og måltider

Da vi vægter mad og måltider i Løjt Børnehus har vi derfor udarbejdet en kostpolitik, som er vedtaget i samarbejde med forældrebestyrelsen. Vores egen økonoma anretter dagligt forskellige måltider til børnene. For børnene i vuggestuen serveres der et lille måltid omkring kl. 9.00 og et større og nærende måltid kl. 11.15. 3 gange ugentligt får børnene et varmt måltid og 2 gange ugentligt brød, pålæg. Der er altid fokus på grøntsager og for det meste økologi.

Børnene i børnehaven har madpakke med til både kl. 9.00 og kl. 11.30. For alle børn i Løjt Børnehus serveres der frugt og hjemmebagt brød om eftermiddagen kl. 14.

Fokus på vores måltider er, at det skal være sundt, nærende og varieret og gerne økologisk, således at barnet får en god oplevelse med forskellige smage og forskellig konsistens. Vores madordning og frugtordning betales via forældrene, dette foregår via betaling for pladsen til Aabenraa kommune.

Sygdom

Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, ringer vi efter jer. Hvis jeres barn er syg derhjemme, skal I give os besked (helst inden kl. 9.00), gerne via Aula.
Husk at give besked ved smitsomme sygdomme.

Medicin

Hvis Jeres barn har brug for medicin, mens det er i Løjt Børnehus, skal I medbringe en lægeinstruks fra den læge, der har udskrevet medicinen. Yderligere oplysninger herom kan I få ved henvendelse til primærpædagogen eller det faste personale.

Private ting – Legetøj

Legetøj og andre ting hjemmefra må medbringes hvis barnet har brug for det eller vil vise hvad det har fået i eks. fødselsdagsgave. I skal være indforstået med, at det kan gå i stykker eller blive væk, og at personalet ikke kan tage ansvar for det.

Fødselsdage i Løjt Børnehus

Børnehaven

 • Det at have fødselsdag er en stor begivenhed. Det skal naturligvis fejres.
 • På selve dagen hejser vi flaget sammen med barnet og der synges fødselsdagssang til samling. Fødselsdage fejres gruppevis.
 • Som forældre er I altid velkomne til at blive her og fejre dagens samling sammen med barnet.
 • Hvis I vil afholde barnets fødselsdag hjemme, kommer vi gerne på besøg i det omfang, det kan lade sig gøre.

      Vuggestuen

 • Vi tager ikke hjem til fødselsdag, men fejrer dagen i Løjt Børnehus.
 • Ved samling synges der fødselsdagssang for barnet og derefter får børnene formiddags mad.
 • Som forældre er I altid velkomne til at blive her og fejre dagens samling sammen med barnet.
Overgang mellem vuggestue og børnehave

Når børnene starter i vuggestuen, bliver de automatisk overflyttet til børnehaven, når de er 3 år. Overflytningen kan tidligst ske pr. 1. i den måned barnet fylder 3 år. Overflytningen sker i samråd med Jer som forældre.

Da vi er et åbent hus, forløber overflytningen fra vuggestue til børnehave oftest meget problemfrit. Børnene kender på forhånd både personalet, de andre børn og rammerne i børnehuset.

I forbindelse med overflytningen tilbyder vi et møde mellem personale i vuggestuen og personale i børnehaven og Jer som forældre. Derved skaber vi en tryg og god overgang.

Ferie/fridag og lukkedag

Holder barnet fridage eller ferie, skal vi orienteres, gerne via Aula.

Løjt Børnehus holder lukket juleaftensdag og Nytårsaftensdag samt diverse søn og helligdage.

Opslagstavler og informationshylde

Ved garderoberne er der opsat opslagstavler, som indeholder oplysninger om aktiviteter og billeder fra hverdagen. Ved indgangen til garderoben findes der diverse lokale opslag, info vedr. personale og bestyrelse, informationshylder med virksomhedsplan, læreplan, kostpjecer m.m. Spørg gerne, hvis der er noget I mangler information om.

Dialogen i hverdagen

I Løjt Børnehus vægter vi i en åben og konstruktiv dialog, da et godt forældresamarbejde er en forudsætning for barnets trivsel og personlige udvikling. Dialogen med jer bygger på gensidig tillid og åbenhed, hvor personalet og forældre lytter til hinanden og tør fremføre væsentlige forhold, der har med børnenes trivsel at gøre.

I Løjt Børnehus er vi inspireret af vækstmodellen, der er en strukturel og værdsættende ramme om samtaler. Modellen gør det muligt at se på barnet ud fra de positive oplevelser, vores udfordringer og muligheder og dermed fastholde fokus på at  styrke og udvikle barnets mange kompetencer.

I forbindelse med, at jeres barn starter i Løjt Børnehus, bliver der blandt personalet på den enkelte stue udpeget en primærpædagog. Primærpædagogen sørger bl.a. for at vise Jer rundt, fortælle om hvad der sker, hvad vi står for og svarer på de spørgsmål, der måtte være.

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus