Løjt Børnehus får mere plads til børnene!

Børnehuset har meget stor søgning og ønsker derfor at der opføres en ny tilbygning på 406 m² for at give plads til 2 nye normal grupper og 1 gruppe for særligt udsatte børn. Samtidig ønskes en mindre ombygning i Børne-husets ældste bygninger, så der her kan blive plads til ekstra personalefacili-teter, herunder toiletter, for at kunne opfylde kravene fra Arbejdstilsynet.

Tilbygningen placeres øst for den ældste bygning, med adgang fra vest og udgang til de store udendørs legeområder.

Bemærk:

Første spadestik bliver fredag den 24. januar 2020.
Byggeriet forventes at kunne tages i brug ultimo august 2020.

 

Materialer:

Ydervægge, tag og vinduer tænkes udført med materialer som i den seneste større udbygning i 2009/2010.

Indvendigt anvendes materialer som tilgodeser lave driftsomkostninger og med anvendelse af nyeste teknik for opvarmning og belysning.

Udearealer:

Arealet foran tilbygningen påtænkes belagt med fliser, hævet i niveau med gulvet i tilbygningen, udformet i samhørighed med eksisterende udeopholds-arealer.

 

 

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen