Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Vores vision for Løjt Børnehus

Løjt Børnehus skal som integreret 0 – 6 års institution være en af Aabenraa kommunes fyrtårne indenfor dagtilbudsområdet. Derfor arbejder vi målrettet med, kontinuerligt, at udvikle vores pædagogiske metoder og redskaber. Vi vil være et børnehus hvor trivsel og lyst til læring er i højsædet, det gælder både børn og personale – en institution der er med til at gøre en forskel når vi tænker dagtilbud.

Vores mål for Løjt Børnehus

I Løjt Børnehus er det vores mål at børnene oplever rum for trivsel og livsglæde. Vi vil bidrage til at udvikle børnenes selvværd/ selvtillid og dermed være medvirkende til skabe små livsduelige borgere i Løjt Kirkeby. 

Børnene i Løjt Børnehus skal bl.a. tilegne sig sociale kompetencer, så de kan indgå i samspil og danne relationer med andre børn og voksne. Vi kommer alle med hver vores sociale, kulturelle og etniske baggrund. Det tager vi hensyn til, når vi tilrettelægger vores daglige arbejde i Løjt Børnehus. Vigtigt er det – at alle i Løjt Børnehus oplever det som et sted, hvor det er rart og trygt at være, med gode og sjove oplevelser.

I Løjt Børnehus sætter vi os nye mål. Hvordan skal Løjt Børnehus udvikle sig?  Hvad vil vi også gerne være kendt for? Hvilke værdier bygger vi på?  Disse spændende scenarier bliver aktivt drøftet både i personalegruppen men også i vores bestyrelse. Vi ser det som vigtigt at vi alle har et ejerskab i forhold til Løjt Børnehus, derved opnås de bedste betingelser for faglig udvikling af vores dejlige børnehus.

Løjt Børnehus vægter også højt, at være en del af nærmiljøet og en aktiv aktør i Løjt Kirkeby. Vi deltager i det årlige ”Løjterlig Lørdag” i foråret hvor foreninger og institutioner sammen arrangerer en aktiv lørdag for alle. Endvidere er vi medarrangør til kulturnatten som finder sted hvert 3 år. Her fester hele byen og vi er en aktiv del. Derudover er vores legeplads og uderum, udenfor vores åbningstid, åben for offentligheden.

Værdier i Løjt Børnehus

De grundlæggende værdier i Løjt Børnehus bygger på omsorg for hinanden og tryghed i hinandens nærvær, som er væsentlige forhold og forudsætninger for et dynamisk medmenneskeligt samspil og hvor anerkendelse og respekt for det enkelte barn vægtes højt.

Løjt Børnehus er en del af nærmiljøet i Løjt Kirkeby. Vi vægter at stedet er åbent og indbydende med en god og rar atmosfære, så alle børn, forældre, personale og borgere føler sig velkomne.

Vores pædagogik er kendetegnet ved rummelighed, der på den ene side giver os frihed, men på den anden side også giver os et ansvar. Det er derfor vigtigt at udbygge vore pædagogiske valgmuligheder, så vi til stadighed giver børnene det bedste vi har.

Vi har som personalegruppe hele tiden fokus på, om vi lever op til de værdier – vi har valgt skal være omdrejningspunktet i hverdagen. VI evaluerer løbende vores værdigrundlag og vores pædagogiske principper, dermed giver vi hinanden og hver især mulighed for hele tiden at holde sig opdateret og ajour.

 

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus