Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Vuggestuegruppen

I Løjt Børnehus er der også plads til de yngste børn, idet vi har 5 grupper med i alt 42 børn
i alderen 0 – 2 år. Grupperne er opdelt med 3 grupper af 8 børn og 2 grupper a 9 børn.

I vuggestuen er det vores overordnede mål at tilgodese og støtte det enkelte barn i dets udvikling. Udgangspunktet for samværet med barnet, er de grundlæggende elementer omsorg og tryghed. Det lille barn har brug for en stabil tilknytning til en eller flere omsorgspersoner, som med deres nærhed og opmærksomhed kan give barnet en følelse af tryghed, da dette er en forudsætning for, at barnet søger ud mod omverdenen og opnår nye erfaringer.

Vores pædagogiske praksis er bl.a. kendetegnet ved
 • At vi møder barnet som det individuelle menneske det er. Vi vægter at have fokus på det, som barnet er god til, så det oplever succes og dermed får mod på nye udfordringer og oplevelser.
 • At barnet mødes med omsorg af voksne der er nærværende, tålmodige og engageret i relationen til barnet.
 • At vi samarbejder med barnet og møder det med anerkendelse.
 • At de voksne støtter og tager ansvar for at skabe muligheder.
 • At barnets sociale kompetencer udvikles
 • At vi giver barnet den tid det har brug for til at gøre egne erfaringer.
 • At vi støtter barnets sproglige udvikling, ” Vi lærer sprog i vuggestuen”
 • At vi skaber gode rammer for motorisk udfoldelse.
 • At vi dagligt gør brug af uderum, natur og cykelture med ladcyklerne i nærmiljøet.

Vores hverdag er præget af leg og nysgerrighed. Vi udforsker verden sammen med barnet og vores hverdag indeholder en bred vifte af forskellige lege/aktiviteter med fokus på udvikling og erfaringer med:

 • Motorik
 • Sanser
 • Sprog
 • Kommunikation i børnehøjde
 • Sang og musik
 • Natur og ude leg
 • Kreativ udfoldelse
 • Og meget, meget mere…….

Og så leges der!

Børn og børn imellem, børn ved siden af hinanden og børnene sammen med de voksne.

Vi går ture i nærmiljøet og bruger vores 3 el-ladcykler til at komme lidt længere omkring på opdagelse på Løjtland. Skal vi endnu længere kan vi bruge vores egen bus.

Som tidligere nævnt er vuggestuen opdelt i 5 grupper. Grupperummene er lyse og venlige ny renoverede opholdsrum indrettet med små legemiljøer. Dertil kommer et fælles krybbe/ barnevognsrum, stor fælles spændende og kuperet legeplads med nyt legeområde indrettet til de mindste. Den lille legeplads grænser op til den store legeplads som børnehaven benytter, men som vuggestuen også i perioder gør brug af.

Til vuggestuen er der i alt tilknyttet 10 pædagoger, 4 medhjælpere og en studerende

Derudover har vi ansat en økonoma, samt køkkenmedhjælper der dagligt sørger for, at
vores børn får et sundt og nærende måltid, formiddag, middag og eftermiddag.

I Løjt Børnehus har vi selvfølgelig også en kostpolitik.

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus